STEPENICE

U ponudi uređenja interijera imamo i stepeništa koja izrađujemo s naglaskom na kvalitetu i sigurnost proizvoda. Prilikom izrade stepenica posebna pažnja pridaje se ogradama stepeništa koja raspolažu različitim dizajnom. Izrađuje se prema zahtjevima kupca ovisno o načinu izrade i dostupnosti materijala.

Na slikama su vidljivi gotovi projekti koji su samostalne izrade i montaže, a prilikom izrade takvih stepeništa pridržavamo se istih normi kao i kod konstrukcije ograda za eksterijer.